Dokumenti/Uputstva-za-izradu-radova/1

Мастер рад / Магистарска теза

03. 08. 2023.

 • Правилник о начину и поступку израде и одбране мастер рада-Опис поступка израде и одбране Мастер рада
 • Образац пријаве мастер рада-Образац за пријаву мастер рада који важи од 01.06.2015. године.
 • Кључна документацијска информација- Поставља се у раду пре садржаја
 • Упутство за техничку обраду мастер рада/магистарске тезе-Опис начина техничке обраде Мастер рада(уз знак Универзитета са леве стране и знак Факултета са десне стране, измена усвојена на седници Наставно научног већа 16.12.2009. године)

Дипломски рад

03. 08. 2023.

 • Образац пријаве дипломског рада-Образац из скриптарнице Факултета
 • Упутство за техничку обраду дипломског рада-Опште упутство за техничку обраду дипломског рада
  (уз знак Универзитета са леве стране и знак Факултета са десне стране, измена усвојена на седници Наставно научног већа 16.12.2009. године)

Семинарски рад

03. 08. 2023.

 • Упутство за техничку обраду семинарског рада-Опште упутство за техничку обраду семинарских радова (Измењено 2.12.2020. године)

Знак факултета и универзитета

03. 08. 2023.

Грешка
 • Знак факултета-Знак факултета у .bmp формату
 • Знак универзитета-Знак универзитета у .bmp формату
 • Изглед прве и друге стране докторске дисертације - Важи за дипломски рад, мастер рад, магистарску тезу и докторску дисертацију
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43