Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Dokumenti/Ostalo/1

Решења, дозволе и остали документи

14. 08. 2023.

Интерно упутство издавања дипломе и додатка дипломе.

Одлука о вредновању државне матуре за потребе рангирања за упис 2024/25.

Прилози (објава садржи више од приказаних прилога)

Ценовник

14. 08. 2023.

Предлог измењеног Ценовника накнада услуга које Факултет пружа студентима, који је усвојен на 51. седници Савета Факултета одржаној дана 12.04.2023. године, ће се примењивати од  1. јуна 2023. год, за студенте који се први пут уписују на прву годину основних, мастер и докторских студија Факултeта, а од 1. октобра 2023. год, за студенте виших година свих нивоа студија, чиме ранији Ценовник накнада услуга које Факултет пружа студентима  из 2022. престаје да важи.

Прилози (објава садржи више од приказаних прилога)

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43