Bibliotecki-fond/Pretraga-biblioteckog-fonda/1

Коришћење система BISIS

20. 03. 2024.

Комплетан библиотечки фонд евидентиран је у оквиру библиотечког информационог система BISIS 5.0, тако да корисници могу да претражују фонд по разним критеријумима и имају увид у расположивост неке библиотечке јединице приступом софтверу BISIS из интернет радионице Факултета и од своје куће.

Приступ BISIS - у

БИСИС - Упутсво

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43