Skriptarnica---obrasci-i-udzbenici/Udzbenici/1

Расположиви уџбеници у скриптарници

15. 09. 2023.

Списак расположивих уџбеника у скриптарници можете преузети из прилога.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43