Katedra-za-inzenjerstvo-zastite-zivotne-sredine/Clanovi/1

Чланови

22. 09. 2023.

Шеф Катедре: Проф. др Вишња Михајловић
Секретар Катедре: МСц Уна Марчета


Одлуком руководства факултета овој катедри припадају следећи чланови:

Михајловић Вишња Вандредни професор
Вујић Богдана Редовни професор
Марчета Уна Доцент
Наодовић Марина Истраживач приправник
   
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43