Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Katedra-za-inzenjerstvo-zastite-zivotne-sredine/Aktivnosti/1

Студентска посета станице за пречишћавање воде

22. 09. 2023.

Студенти прве године Инжењерства заштите животне средине посетили су станицу за пречишћавање воде у оквиру система "Бегејска петља". У оквиру стручне посете студенти су прво имали прилику да обиђу управно-погонску зграду у којој се налазе лабораторија, контролно-командна просторија и простор за складиштење и дозирање хемикалија, а затим и сву пратећу процесну опрему система за примарни третман воде.

Активности

22. 09. 2023.

Међународни, национални и покрајински пројекти омогућили су катедри да се снабде опремом и мерном техником за постизање највиших научно истраживачких резултата. У циљу постизања зацртаних истраживачких, научних и образовних резултата, као и размене истих на међународном нивоу Катедра је формирала Лабораторију за заштиту животне средине и енергетску ефикасност. Опрема и знање чланова Катедре стечено кроз међународне пројекте чини ову Лабораторију најкомпетентнијом за праћење имисионих вредности квалитета ваздуха и симулацију акцидентних сценарија аерозагађења. Катедра у сарадњи са Катедром за машинско инжењерство организује међународну конференцију „Индустријско инжењерство и заштита животне средине – ИИЗС“. Један од основних задатака Катедре јесте укључивање студената у истраживачки и научни рад, а поред развоја истраживачког рада, основни тренд рада Катедре је и стварање услова за међународну мобилност студената и наставника.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43