Organizacija-strucne-prakse/Organizacija-strucne-prakse/1

Организација стручне праксе

06. 09. 2023.

Поступак реализације стручне праксе:

1. Студенти могу самостално одабрати институцију или предузеће где ће обављати стручну праксу.

2. Пре почетка стручне праксе, у оквиру одабране институције се одређује ментор са којим студент сарађује у току израде одговарајућег рада у предвиђеном периоду. Тада се потписује споразум о реализацији стручне праксе, који укључује назив теме и временски период у ком студент реализије стручну праксу. Битно је напоменути да временски период мора бити у оквиру одговарајуће школске године.

3. У току реализације стручне праксе, студент води дневник. Након завршетка реализације, одговарајућа институција потписује и оверава потврду о реализацији стручне праксе.

4. Студент пријављује испит из стручне праксе и на испит доноси дневник стручне праксе, као и оверен споразум и потврду о реализаацији стручне праксе.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43