Sluzbe/Dekanat/1

Основне информације о деканату

22. 09. 2023.

Декан: Проф. др Милан Николић
Шеф кабинета декана: Ивана Коцкар
Телефон: 023/550-515
Кабинет Деканата: канцеларија број 5
Е-маил: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
Радно време са студентима: радним данима од 9-12 часова

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43