Dokumenti/Ostalo/1/Cenovnik

Ценовник

14. 08. 2023.

Предлог измењеног Ценовника накнада услуга које Факултет пружа студентима, који је усвојен на 51. седници Савета Факултета одржаној дана 12.04.2023. године, ће се примењивати од  1. јуна 2023. год, за студенте који се први пут уписују на прву годину основних, мастер и докторских студија Факултeта, а од 1. октобра 2023. год, за студенте виших година свих нивоа студија, чиме ранији Ценовник накнада услуга које Факултет пружа студентима  из 2022. престаје да важи.

Стари сајт






Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43