Katedra-za-industrijsko-inzenjerstvo-u-eksploataciji-nafte-i-gasa/Clanovi/1

Чланови

31. 07. 2023.

Шеф Катедре: Проф. др Елеонора Десница
Секретар Катедре: 

Одлуком руководства факултета овој катедри припадају следећи чланови:

Бајић Дејан Сарадник у настави
Десница Елеонора Редовни професор
Ђапић Нина Ванредни професор
Јовановић Саша Доцент
Коматина Снежана Доцент
Марковић Милан Асистент
Попов Исидора Сарадник у настави
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43