Alumni-TFZR-Tribine/Strucne-tribine/1

СТРУЧНО ПРЕДАВАЊЕ АЛУМНИ ПРЕДАВАЧА ИЗ ПРИВРЕДЕ

06. 09. 2023.

СТРУЧНО ПРЕДАВАЊЕ АЛУМНИ ПРЕДАВАЧА ИЗ ПРИВРЕДЕ

У петак 19.5.2023. године одржано је предавање дипломираног студента Техничког факултета "Михајло Пупин" Зрењанин (који је завршио основне и мастер студије на нашем факултету), а који већ више од 10 година ради у области софтверског инжењерства - MSc Немања Билинац.

 Теме:

  1.  "Event Sourcing и CQRS  уз помоћ Axon Фрамеwорк-а" - област: Софтверски ообрасци и развојни оквири ПРЕЗЕНТАЦИЈА

  2. "Микросервисне архитектуре и AXON фрамеwорк" - област: Дистрибуирани информациони системи  ПРЕЗЕНТАЦИЈА

 

 

ALUMNI@TFZR Стручна трибина „ИНЖЕЊЕРСТВО НАФТЕ И ГАСА У ПРАКСИ“, април 2021.

 На online трибини под називом „Инжењерство нафте и гаса у пракси“, представљена су искуства тројице дипломираних студената смера Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса који су запослени у компанији НИС Гаспромњефт. Циљ је био стални контактом са привредом, сада и на овај начин. Студенти и сви заинтересовани су имали прилику да чују и прошире своја стручна знања из различитих области - Основе бушења нафтних и гасних бушотина, Капитални ремонт бушотина, Интензивирање дотока и методе за повећање исцрпка слојева, Хидродиманичко истраживање бушотина, Експлоатација нафтних и гасних бушотина, Разрада нафтних и гасних налазишта, Електрокаротажна мерења.

 Теме:

 1. Марко Гаћиновић, Инжењер специјалиста за рударски алат, опрему и цевни материјал, - Специјални алати у каналу бушотине
 2. Марко Бракус, Координатор за послове крацовања бушотина - Опрема за извођење електрокаротажног мерења
 3. Филип Латиновић, Инжењер специјалиста за рударски алат, опрему и цевни материјал - Монтажа ерупционог уређаја

Извештај о одржаној трибини – ПРЕУЗМИ

 

На основу одлуке Наставно-научног већа од 8.2.2017. године, Технички факултет "Михајло Пупин" у Зрењанину организује стручне трибине под називом "АЛУМНИ @ ТФЗР". Циљ трибина је да дипломирани студенти који су запослени у различитим фирмама представе своја искуства, кроз приказ решења и технологија које користе. На овај начин Технички факултет "Михајло Пупин" у Зрењанину обезбеђује један од начина континуираног унапређења квалитета наставе, кроз сталну везу са привредом и њеним потребама. 

СТРУЧНО ПРЕДАВАЊЕ АЛУМНИ ФАКУЛТЕТА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМПАНИЈИ "LEVI 9"

"Улога тестера у развоју софтвера" - 26.2.2020.

У малом амфитеатру факултета је одржано предавање на тему "Улога тестера у развоју софтвера". Предавање је одржала Др Душанка Лечић, која је основне и мастер студије завршила на Техничком факултету "Михајло Пупин" Зрењанин.

СТРУЧНА ПРЕДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ДИПЛОМАЦА У ОБЛАСТИ МАШИНСТВА - "Машинско инжењерство у пракси" - 17.4.2019.

U okviru manifestacije "Otvorena vrata fakulteta", odrzana je Alumni tribina: "Mašinsko inzenjerstvo u praksi" u organizaciji Katedre za mašinsko inzenjerstvo. Na  tribini su ucestvovali inzenjeri koji su diplomirali na Tehnickom fakultetu "Mihajlo Pupin": Tot Rudolf -Pokrajinski sekretarijat za energetiku, saobracaj i gradjevinarstvo,   Aleksandar Kapunac-LK Armatur i Radoš Tošic-Neimar V a.d. 

 

СТРУЧНА ПРЕДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ СТИПЕНДИСТА КОМПАНИЈЕ НИС "ИНЖЕЊЕРСТВО НАФТЕ И ГАСА У ПРАКСИ" - март и април 2019.

Гостујућа предавања запослених НИС стипендиста на  Техничком факултету "Михајло Пупин", 2019

 Технички факултет "Михајло Пупин" и Комапнија НИС, у оквиру пројекта Енергија знања организовали стручна предавања 11 запослених младих стипендиста на нашем факултету, који су студентима друге, треће и четврте године пренели своја искуства са студија и из праксе. Предавања су се одржавала у овиру одговарајућих предмета у месецу марту и априлу, 2019. год. У овим предавањима учествовала су и прва тројица стипендиста са нашег смера. Предавања су била веома успешна, студенти су имали прилику да прошире своја стручна знања из различитих области - Разрада нафтних и гасних налазишта, Хидродинамичко истраживање бушотина, Интезивирање дотока, Експлоатација нафтних лежишта. Такође, имали су прилику да упознају своје вршњаке, стекну нове пријатеље и са њима размене своја знања и искуства.

 Теме предавања су биле:

 1. Софија Шошкић, Принцип материјалног баланса и његове примене у разради лежишта нафте и гаса - 11.03.2019.
 2. Страхиња Дивнић, Хидродинамичко моделирање у разради лежишта - 11.03.2019.
 3. Немања Алексић, Методе повећавања искоршћења нафтног лежишта - 20.03.2019.
 4. Миодраг Шљапић, Интензивирање дотока - повећање индекса продуктивности бушотине помоћу киселинских обрада - 20.03.2019.
 5. Петар Рајић, Савршене и несавршене бушотине - 26.03.2019.
 6. Небојша Обркнежев, БОП опрема, контрола дотока у бушотини - 26.03.2019.
 7. Драгана Радић, Примена ЕСП пумпи као механичка метода експлоатације бушотина - 27.03.2019.
 8. Пеђа Дунђерски, Примена ЕСП пумпи као механичка метода експлоатације - ручни одабир ЕСП пумпе и одабир пумпе у СубПумп софтверу – 27.03.2019.
 9. Иван Савић, Улога хидрауличког фрактурирања у савременој производњи нафте - 17.04.2019.
 10. Михајло Илић, Употреба угљоводоничних гасова при експлоатацији нафтних лежишта - 17.04.2019.
 11. Милан Лудошки, Пројектовање истражних бушотина са одабиром материјала за зацевљење - 17.04.2019.

ИЗВЕШТАЈ

 

ТРИБИНА "МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНЖЕЊЕРСТВО НАФТЕ И ГАСА У ПРАКСИ" - март 2017.

Друга трибина, под називом "Машинско инжењерство и Инжењерство нафте и гаса  у пракси", одржана је 28.3.2017. године у амфитеатру Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењанину.

Трибину су организовали Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Катедра за машинско инжењерство, Катедра за индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса, као и учесници из привреде (НИС Гаспромњефт Нови Сад; Петкус Балкан- Зрењанин; Панонске Термоелектране-Топлане ТЕ-ТО Зрењанин; НИС а.д. Нафтагас технички сервиси погон Изградња; ЛМВ Алатница Зрењанин; ЕВРОБРОД, Зрењанин; ПРЕМИТРАДЕ, Зрењанин; НИС а.д. – Блок Промет, Складиште нафтних деривата Нови Сад).

Аутори радова – учесници из привреде:

 • Александра Алексић: Проблеми корозије на цевоводима за дистрибуцију нафте и гаса, НИС Гаспромњефт Нови Сад
 • Слободан Анђелић: Анализа параметара и поступака у процесу изградње бушотинског цевовода, НИС а.д. Нафтагас технички сервиси погон Изградња
 • Дејан Аничић: Одржавање резервоара за нафту (превентивно И ремонти), НИС а.д. – Блок Промет, Складиште нафтних деривата Нови Сад
 • Игор Мандић: Дијагностика ротационе опреме, ПРЕМИТРАДЕ, Зрењанин
 • Александар Живков: Припрема и реализација ремонта и текућег одржавања у ТЕ-ТО, Зрењанин, Панонске Термоелектране-Топлане ТЕ-ТО Зрењанин
 • Вања Влајков: Примена ЦАД система у процесу аутоматизације поступка конструисања одливака, ЛМВ Алатница Зрењанин
 • Имре Орбан: Реконструкција линије млевања и повећање енергетске ефикасности у ФСХ Јабука–Панчево, Петкус Балкан- Зрењанин
 • Дејан Сиришки: Одржавање опреме (цевоводи, пумпе, арматуре) пријема сирове нафте, НИС а.д. – Блок Промет, Складиште нафтних деривата Нови Сад
 • Дејан Аничић: Одржавање унутрашње гасне инсталације у Котларници, НИС а.д. – Блок Промет, Складиште нафтних деривата Нови Сад

 Извештај о одржаној трибини

 

ТРИБИНА "ИСКУСТВА ПРОГРАМЕРА ИЗ РЕАЛНЕ ПРАКСЕ" - март 2017.

Прва трибина типа ALUMNI@TFZR одржана 20.3.2017. године, под називом "Искуства програмера из реалне праксе". Руководилац организације је Доц. др Љубица Кази. Организатори ове трибине су поред Катедре за информационе технологије Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењанину и Градска управа града Зрењанина, Зрењанински ИКТ Кластер и Завод за тржиште рада, филијала Зрењанин. Предавачи на трибини су дипломирани студенти Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењанину који раде као програмери и тестери из фирми Levi 9, Vega IT Sourcing, Consulteer, YU TEAM SOFTWARE, Asseco SEE и друге. Трибини су присуствовали и руководиоци наведених фирми. 

Извештај о одржаној трибини

Презентације предавача:

Љубица Кази - преглед активности на студијама ИТ на ТФ М Пупин Зрењанин

Љубица Кази - статистика анкета алумни студената запослених у ИТ фирмама

Миодраг Богуновић, Градска управа Зрењанин

Слађана Грубанов, ASSECO SEE

Бобан Микшин, VEGA IT SOURCING

Станоје Ивановић, VEGA IT SOURCING

Роберт Јенеи, Consulteer

Небојша Маринков, Consulteer

Александар Влашкалић, LEVI 9

Дејан Јуришић, YU TEAM SOFTWARE

Алекса Пиљевић, Керамика Јовановић

Марија Субић, YU TEAM SOFTWARE

Дарко Дујин, Baltas Consultancy, Malta

Жељко Глишов, Croonus Technologies

Љубица Кази - закључак о правцима даљег унапређења наставе

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43