Katedra-za-masinsko-inzenjerstvo/Clanovi/1

Чланови

11. 04. 2024.

Шеф Катедре : Проф. др Јасмина Пекез
Секретар Катедре: Доц др Иван Палинкаш

 

Одлуком руководства факултета овој катедри припадају следећи чланови:

 

Др Славица Првуловић Адамовић, Редовни професор

Др Елеонора Десница, Редовни професор

Др Љиљана Радовановић, Редовни професор

Др Јасмина Пекез, Ванредни професор

Др Снежана Јокић, Доцент

Др Јасна Толмач, Доцент

Др Мића Ђурђев, Доцент

Др Иван Палинкаш, Доцент

Др Боривој Новаковић, Асистент

МСц Лука Ђорђевић, Асистент 

Урош Шаренац, Сарадник у настави

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43