Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Katedra-za-masinsko-inzenjerstvo/Opsti-Podaci/1

Сарадња катедре са привредом

28. 08. 2023.

Континуирано се сарађује са више сродних факултета и ванфакултетских организација везано за реализацију наставне и научно-истраживачке сарадње. Катедра поседује Извештаје о сарадњу са привредом: 1. Извештај о реализованој посети фирми општа болница „Ђорђе Јоановић“ 2. Извештај о реализованој посети фирми Цимос, Сечањ 3. Извeштaj o рeaлизoвaнoj пoсeти фирми “Викторија Старч”, Зрeњaнин (студентни су упознати са савременим технологијама производње пелета од биомасе и обезбеђење топлотне енергије од обновљивих извора енергије)

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43