Dokumenti/Obrasci/1

ШВ 20 образац

14. 08. 2023.

ШВ 20 образац можете преузети у прилогу.

Образац за котизације и путовања

14. 08. 2023.

У прилогу можете преузети пример образца за котизације и путовања.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43