Katedra-za-inzenjerstvo-zastite-zivotne-sredine/Opsti-Podaci/1

Општи подаци

22. 09. 2023.

Грешка

Катедра за инжењерство заштите животне средине је једна од млађих катедри на Техничком факултету „Михајло Пупин“. Тренутно реализује основне академске студије Инжењерства заштите животне средине. Катедра је формирана у циљу опслуживања образовних активности у вези са реализацијом првог заједничгог студијског програма на Универзитету у Новом Саду, који Технички факултет „Михајло Пупин“реализиује заједно са Факултетом техничких наука из Новог Сада.

 

Студијски програм основних академских студија Инжењерства заштите животне средине је конципиран као инжењерски, мултидисциплинарни студијски програм, кога чине образовно истраживачка поља инжењерске струке. У реализацији програма се изучавају студијска поља, однсно наставни предмети из области заштите животне средине, енергетике, електротехнике, машинства, менаџмента и грађевинарства као и из основних научних дисциплина математике, хемије, физике, механике и термодинамике, са посебним акцентом на њиховој примени у решавању проблема који се тичу заштите животне средине.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43