Dokumenti/Izvestaj-i-plan-rada-fakulteta/1/Zavrsni-racun

Завршни рачун

22. 05. 2024.

Објава садржи завршне рачуне који се могу преузети у прилогу.

Листа завршних рачуна:

  • Завршни рачун за 2023. година
  • Завршни рачун за 2022. година
  • Завршни рачун за 2021. година
  • Завршни рачун за 2020. година
  • Завршни рачун за 2019. година
  • Завршни рачун за 2018. година
  • Завршни рачун за 2017. година
  • Завршни рачун за 2016. година
  • Завршни рачун за 2015. година
  • Завршни рачун за 2014. година
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43