Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Katedra-za-inzenjerski-menadzment/Opsti-Podaci/1

Разматрање резултата у научно истраживачком раду

28. 08. 2023.

Кaтедра је успешно оганизовала XII Међународни симпозијум EMC 2022 - Engineering Management and Competitiveness 2022 (Инжењерски менаџмент и конкуретност 2022) који је реализован и уживо и виду виртуалне конференције 17-18 јуна 2022 год. Радови су подељени у седам сесија: Пленарна сесија, Менаџмент и оперативни менаџмент, Управљање људским ресурсима, Управљање маркетингом, Економија, ИТ менаџмента, Апстракти. Ове године је прихваћeно за објављивање у зборнику радова Симпозијума 45 радова као и 1 апстракт. Аутори радова долазе из 9 земаља: Босна и Херцеговина, , Маћарска, Иран, Јамајка, Северна Македонија, Русија, Словенија, САД и Србија. Симпозијум се реализовао и уживо и онлајн. Резултати истраживања у виду Зборника и презентације доступни су на сајту конференције.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43