Katedra-za-inzenjerski-menadzment/Aktivnosti/1

Активности

06. 04. 2024.

Активности

 

 

Последњих тринаест година Катедра организује међународни симпозијум под називом International Symposium Engineering Management and Competitiveness (EMC). Организација и реализација овог симпозијума допринела је подизању нивоа стручне и научне делатности чланова Катедре, али и Факултета у целини, затим проширивању сарадње са привредним и другим образовним институцијама. Остварена је сарадња са Szent István University, Faculty of Economics and Social Sciences, Godollo (Мађарска) и Voronezh State University, Faculty of Economics, Voronezh (Русија), као партнерима у организацији симпозијума.

 

 

Чланови Катедре су у име идавача – Факултета, задужени за вођење, развој и унапређење часописа Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), који је према категоризацији Министарства просвете Републике Србије категорисан са М51 - Врхунски часопис националног значаја. Чланови Катедре су у последњих пет година били аутори/коаутори на преко 40 радова објављених у међународним часописима са СЦИ листе, као и већег броја радова у национално признатим чаосписима и на међународним и домаћим научним и стручним скуповима. Највећи број радова односи се на следеће области: менаџмент људских ресурса, управљање квалитетом, маркетинг, односи с јавношћу, организационо понашање и предузетништво. Чланови Катедре су ангажовани на више домаћих вишегодишњих пројекатата.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43