Akreditacija/Osnovne-studije/1/Akreditacija-studijskih-programa-2021

Акредитација студијских програма 2021

03. 08. 2023.

  • Информационе технологије - Дипл. инжењер инф. технологија
  • Информационе технологије - софтверско инжењерство - Дипл. инжењер инф. технологија 
  • Инжењерски менаџмент - Дипл. инжењер менаџмента 
  • Машинско инжењерство - Дипл. инжењер машинства
  • Инжењерство заштите животне средине - Дипл. инж. заштите животне средине 
  • Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса - Дипломирани инжењер индустријског инжењерства у експлоатацији нафте и гаса
  • Одевно инжењерство - Дипломирани инжењер индустријског инжењерства
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43