Akreditacija/Doktorske-studije/1

Акредитација студијских програма 2019

03. 08. 2023.

  • Машинско инжењерство - докторксе студије

Акредитација студијских програма 2009

03. 08. 2023.

  • Инжењерски менаџмент
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43