Akreditacija/Master-studije/1

Акредитација студијских програма 2021

03. 08. 2023.

 • Информационе технологије - Мастер инжењер информационих технологија
 • Инжењерски менаџмент - Мастер инжењер менаџмента
 • Машинско инжењерство - Мастер инжењер машинства 
 • Одевно инжењерство - Мастер инжењер индустријског инжењерства

Прилози (објава садржи више од приказаних прилога)

Акредитација студијских програма 2017

03. 08. 2023.

 • Машинско инжењерство

Прилози

Акредитација студијских програма 2014

03. 08. 2023.

 • Информационе технологије - Мастер инжењер информационих технологија
 • Информационе технологије у Е-управи - Мастер инжењер информационих технологија
 • Информатика и техника у образовању - Мастер професор информатике и технике
 • Инжењерски менаџмент - Мастер инжењер менаџмента
 • Инжењерство заштите животне средине - Мастер инжењер заштите животне средине
 • Машинско инжењерство - Мастер инжењер машинства
 • Одевно инжењерство - Мастер инжењер одевне технологије

Прилози (објава садржи више од приказаних прилога)

Акредитација студијских програма 2009

03. 08. 2023.

 • Инжењерски менаџмент
 • Одевна технологија
 • Индустријско инжењерство 
 • Информационе технологије 
 • Информационе технологије у е-управи и пословним системима 
 • Информатика и техника у образовању
 • Инжењерство заштите животне средине 
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43