Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Rasporedi/Rasporedi-casova/1

Напомене у вези са распоредом часова

29. 09. 2023.

Према одлуци Наставно-научног већа, минимално потребан број студената који су изабрали неки изборни предмет мора бити 15 за основне студије, а 10 за мастер студије, 5 за докторске студије, да би се формирала наставна група и да би тај предмет био постављен у распоред часова. Настава на изборним наставним предметима који нису у распореду се реализују кроз консултативну наставу - у терминима консултација наставника и сарадника.

Распореди часова, испита и консултација

29. 09. 2023.

Распоред часова, испита и консултација можете преузети у прилогу.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43