Vesti/Vesti/1/Vest---oglas

Вест - оглас

30. 05. 2024.

Оглашава се отуђење покретне ствари – возила у својини Техничког факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин,  путем писмених пунуда у затвореним ковертама. 

Стари сајт






Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43