Vesti/Vesti/1/Overa-letnjeg-semestra-za-skolsku-2023-24-godinu

Овера летњег семестра за школску 2023-24 годину

12. 04. 2024.

Овера летњег семестра за школску 2023/24. годину вршиће се  

од 27. до  31. маја 2024. , по следећем распореду:

 

27. мај  - овера семестра за студенте ПРВЕ ГОДИНЕ

28. мај - овера семестра за студенте ДРУГЕ ГОДИНЕ

29. мај - овера семестра за студенте ТРЕЋЕ ГОДИНЕ

30. мај - овера семестра за студенте ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ

31. мај - овера семестра за студенте МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

 

- Студенти свих нивоа студија у обавези су да, у индексу, имају потписе за одслушане предмете 

- Овера семестра се, по важећем ценовнику, плаћа:

3.000,00 за основне студије

3.500,00 за мастер студије

4.000,00 за докторске студије 

 

-Самофинансирајући студенти морају доставити доказ о уплати најмање 8 рата школарине (V, VI, VII i VIII рата)

 

Додатни трошкови за студенте који не скупе све потписе, или закасне са овером семестра: 

3.000,00 Захтев за оверу семестра без овереног дела наставе, по сваком непотписаном предмету (максимално се може платити за 2 потписа, остале потписе студент мора имати)

5.000,00 захтев за накнадну оверу семестра (после датума одређеног за оверу семестра)

 

За оверу семестра је потребно:

-      Индекс (са потписима)

-      1 семестрални лист (купује се у факултетској књижари)

-      Уплата за оверу семестра

-      Доказ о уплати најмање 8 ратa школарине за самофинансирајуће студенте

 

ВАЖНО!!!

УПУТСТВО ЗА ПЛАЋАЊЕ:

Без персоналног позива на број, плаћају се:

-      Овера семестра

-      Трошкови молби и уверења

-      Уплата за потпис који недостаје

Са персоналним позивом на број, плаћају се:

-      Школарина

-      Пренос бодова

-      Испити

 

Жиро рачун факултета: 840-1271666-43

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43