Vesti/Vesti/1/Izbori-za-clanove-Studentskog-parlamenta-Fakulteta-i-Univerziteta

Избори за чланове Студентског парламента Факултета и Универзитета

01. 04. 2024.

Председник Студентског парламента Техничког факултета „Михајло Пупин“ у  Зрењанину дана 01. априла 2024. године доноси ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА „МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ

 

Студентски парламент Факултета има 21 члана.

 

Избори за чланове Студентског парламента Факултета одржаће се дана 25. априла 2024. године, тајним и непосредним гласањем од 08,00. до 16,00 часова.

 

Избори за чланове Студентског парламента Универзитета у Новом Саду се одржавају истовремено са изборима за чланове Студентског парламента Факултета.

 

Рок за подношење кандидатуре (изборне листе) је до 11. априла 2024. године до 12,00 часова

 

Право да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти Факултета уписани на студије у школској години у којој се бира студентски парламент, које кандидује студентска организација регистрована у складу са Законом о студентском организовању или које кандидује неформална група студената која има писмену подршку најмање 10% укупног броја студената

 

Изборна документација (кандидатуре, изјаве, образци, приговори) се доставља Комисији за спровођење избора за чланове Студентског парламента Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Кабинет Деканата: канцеларија број 5, Ђуре Ђаковића бб, Зрењанин.

 

Избори за чланове Студентског парламента Факултета и Универзитета се спроводе према процедури која је прописана Правилником о спровођењу избора за Студентски парламент Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину (број 01-728 од 09 марта 2022. године) и Правилником о спровођењу избора за Студентски парламент Универзитета у Новом Саду (број 01-178 од 16. марта 2022. године)

 

Документ можете преузети у прилогу. 

 

- Одлука о расписивању избора за чланове Студентског парламента Техничког факултета „Михајло Пупин“

- Одлука о расписивању избора за чланове Студентског парламента Универзитета у Новом Саду

 

- Образац СПТФ-1/24, (Образац за подношење изборне листе за чланове Студентског парламента Факултета),

- Образац СПТФ-2/24, (Изјава о прихватању кандидатуре за члана Студентског парламента Факултета),

- Образац СПТФ-3/24, (Изјава студента да подржава листу неформалне групе студената за чланове Студентског парламента Факултета),

- Образац СПУНСТФ-1/24, (Образац за подношење изборне листе за чланове Студентског парламента Универзитета),

- Образац СПУНСТФ-2/24, (Изјава о прихватању кандидатуре за члана Студентског парламента Универзитета),

- Образац СПУНСТФ-3/24, (Изјава студента да подржава листу неформалне групе студената за чланове Студентског парламента Универзитета),

 

- Правилник о спровођењу избора за Студентски парламент Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину

 

- Правилник о спровођењу избора за Студентски парламент Универзитета у Новом Саду

 

- Закон о студентском организовању ("сл. Гласник рс", бр. 67/2021)

 

- Пословник о раду Студентског парламента Техничког факултета „Михајло Пупин“

- Пословник о раду Студентског парламента Универзитета у Новом Саду

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43