Upis/Potrebna-dokumenta/1

Потребна документа

24. 08. 2023.

Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:


На конкурс је потребно поднети следећа документа:

  • Пријаву на конкурс (купује се у скриптарници Факултета);
  • Оригинал или оверене фотокопије: а) сведочанства за све разреде претходно завршене школе; б) диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита;
  • очитана лична карта (фотокопија личне карте).
 

Кандидат који је остварио право на упис подноси:

  • оригинална докумената из претходног става;
  • комплет образаца за упис (купује се у скриптарници факултета); 
  • две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
  • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа
  • доказ о уплати 1. рате школарине за самофинансирајуће студенте.

По завршетку уписа кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до датума
истека термина уписа.

После тог рока документи неће бити сачувани.

Новчане накнаде:

- за полагање пријемног испита: 7500,00 динара

- за упис: 7500,00 динара

 

Изјаве:

Изјава - ромска национална мањина 2023-24 

Национални савет за роме - модел препоруке 2023-24

Изјава - припадници српске националне мањине

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43