Javne-nabavke/Lista-javnih-nabavki/1/Spisak-javnih-nabavki-za-2020-godinu

Списак јавних набавки за 2020 годину

28. 08. 2023.

28.5.2020.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку услуга ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И УНОСТРАНСТВУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И СТУДЕНТЕ. Број јавне набавке: ЈН –MВ-У-2/20.

Позив организационог путовања 2020.doc

Одлука - службена путовања

Конкурсна докуметација - Услуге авио превоза и смештаја 2020.doc

Обавештење о закљученом уговору - Услуге организације службених путовања у земљи и иностранству 2020

 

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке добара поступак јавне набавке мале вредности РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ. Број јавне набавке: ЈНМВ-Д-3/20.

Позив рачунарска опрема 2020.doc

Конкурсна документација

Одлука - рачунарска опрема

Обавештење о закљученом уговору - Рачунарска опрема и материјал 2020

 

7.5.2020.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗГРАДЕ И ИМОВИНЕ ЈНМВ-У-3/20

Позив услуге обезбеђења 2020

Услуге обезбеђења конкурсна документација 2020

Обавештење о закљученом уговору услуге Обезбеђења 2020

Одлука - обезбеђење 2020 

 

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга мале вредности УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ЈНМВ – У – 5/20

Позив услуге штампања - 2020

Конкурсна документација- Услуге штампања - 2020

Одлука штампа

Предмет: Појашњења и одговори на питања за јавну набавку услуга ЈН МВ – У – 5/20 УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

Појашњења и одговори на питања за јавну набавку услуга ЈН МВ – У – 5/20 УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

Обавештење о закљученом уговору услуге Штампе 2020

 

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЈНМВ-У-4/20

Позив за подношење понуда мобилни телефони 2020

Moбилни телефони конкурсна документација 2020

Одлука мобилни телефони

Обавештење о закљученом уговору услуге мобилне телефоније 2020

 

24.2.2020.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку услуга ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈАБрој јавне набавке: ЈНМВ-Д-1/20.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели - електрична енергија

Обавештење о закљученом уговору добара Електрична енергија 2020

24.2.2020.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку услуга KAНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛБрој јавне набавке: JНМВ-Д-2/20.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдговори на питања- Канцеларијски материјал 24.02.2020

Одлука о додели - канцеларијски материјал

Обавештење о закљученом уговору добара Канцеларијски материјал 2020

24.2.2020.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку услуга KOMПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ (одржавање софтвера ) ЗА ПОТРЕБЕ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ. Број јавне набавке: ЈНМВ -У -1/20.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања - Услуге oдржавања софтвера 24.02.2020.

Одлука о додели - компјутерске услуге

Обавештење о закљученом уговору Компјутерске услуге 2020

Позив рачунарска опрема - 2020.doc

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - Racunarska oprema i materijal - 2020.doc

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43