Image Map
02
АВГ
2017

Упис студената у I годину студија - други уписни рок

Све информације о II уписном року школске 2017/2018 можете пронаћи овде.

08
ЈУЛ
2017

Важно обавештење у вези уписа студената у I годину студија

Упис кандидата који су предали молбе за упис на други студијски програм и кандидата који су положили пријемни на другој високошколској установи одржаће се у среду 12.7.2017. од 12h до 15h. У исто време одржаће се и прозивка кандидата ван квоте на јединственој ранг листи и попуна упражњених места.

30
ЈУН
2017

Коначна ранг листа за упис

Коначну ранг листу за упис можете погледати oвде.

29
ЈУН
2017

Задаци и решења са данашњег пријемног испита

Задаци и решења са данашњег пријемног испита из Математике

Задаци и решења са данашњег пријемног испита из Рачунарства и Информатике

Задаци и решења са данашњег пријемног испита из Провере склоности за Инжењерство заштите животне средине


29
ЈУН
2017

Упутство за упис примљених кандидата

Упис примљених кандидата у прву годину основних академских студија у школској 2017/18. години вршиће се од 4. до 12. јула од 9 до 14 часова у канцеларији бр.2 (студентска служба) 

Потребно за упис:

• Оригинална документа (диплома, сведочанства) уколико нису достављена приликом конкурисања
• Комплет образаца за упис (купује се у факултетској књижари)
• 2 фотографијe (димензије 3,5x4,5cm)
• Уплата у износу од 6.000,00 динара на име уписа (плаћају и буџетски и самофинансирајући студенти)
• Уплата у износу од 7.500,00 динара на име прве рате школарине за самофинансирајуће студенте
• жиро-рачун факултета 840-1271666-43

Приликом попуњавања образаца потребно је попунити:

• 2 ШВ обрасца – обавезно потписати, не лепити фотографије!
• Уписни лист – обавезно попунити све тражене податке (обратити пажњу да се упишу бодови из школе и бодови са пријемног као и серијски број индекса)
• Индекс –  лева страна

○ Уписати ЈМБГ изнад места за фотографију, - уписaти лично име и презиме и потписати испод места за фотографију
○ Не лепити фотографију! Не лепити фолију

• Индекс – десна страна

○ Уписaти тражене податке – Име и презиме, име једног родитеља, датум, место, општину и државу рођења студента а не родитеља!
○ У рубрику „Врста студија“ уписати: Основне академске студије,
○ „степен студија“:први степен,
○ у рубрику „Назив студијског програма“ – тачан назив за које је конкурисано (може се преписати са ранг листе)

• У рубрику „обим изражен у ЕСПБ“ и „време трајања студија“ уписати 240ЕСПБ и 4 године

28
ЈУН
2017

Програм стручне праксе

Програм стручне праксе за студенте III године студијског програма Индустријско инжењерство у експлоатација нафте и гаса, можете преузети овде.

25
ЈУН
2017

Стручна екскурзија студената

Катедра за машинско инжењерство и Катедра за инжењерство заштите животне средине, организовале су стручну екскурзију за студенте I,II и III године. Екскурзија је обухватила обилазак постројења Ливница Кикинда д.о.о., погон у Сечању, Биогас електране у општини Алибунар – Иланџа, као и Ветропарк „La pikolina“ компаније MK Fintel Vind у Загајици код Вршца. 

Галерију можете погледати овде

20
ЈУН
2017

Информације о полагању пријемног испита

Пријављивање кандидата за полагање пријемног у првом конкурсном року школске 2017/18. године вршиће се 21, 22. и 23. јуна

Полагање пријемног испита 29. јун у 10 часова (прозивка је у 9.30)

Објављивање прелиминарне ранг листе: 30. јун

Објављивање коначне ранг листе: 04. јул


Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

Пријава на конкурс (купује се у факултетској књижари, цена је 20 динара)

Класификациони лист (купује се у факултетској књижари, цена је 20 динара)

Сведочанства за сва четири разреда претходно завршене средње школе - оригинал или оверене фотокопије (оригинал на увид)

Диплома о положеном завршном односно матурском испиту-оригинал или оверене фотокопије (оригинал на увид)
Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

(Уплаћује се 6.000,00 динара на жиро рачун 840-1271666- 43, сврха: Полагање пријемног испита)

Копија личне карте (уз достављања оригинала на увид)

Документација се предаје у Студентској служби факултета (канцеларија бр. 2) од 9 – 13 часова

10
ЈУН
2017

Предавање др Адриана Чеока

1. јуна на нашем факултету гостовао је професор из Малезије, Адриан Чеок, директор Imagineering Instituta, Malaysia и водећи професор на катедри за Pervasive computing на City University of London, који је одржао предавање на тему “Everysense Everywhere Human Communication”, предавање је било изузетно посећено.

Професор Чеок нагласио је да му је велико задовољство што је поново гост нашег факултета, који је део Универзитета у Новом Саду, и најавио је низ нових пројеката на обострану корист.

Галерију можете погледати овде

02
ЈУН
2017

Додела диплома мастер студија

Обавештавамо Вас да ће се 3.7.2017. године одржати  додела диплома МАСТЕР студија на Техничком факултету «Михајло Пупин» у Зрењанину. Подела студентских тога за свечаност доделе почиње у 10.00 часова а свечана подела диплома у 11.00 часова у амфитеатру Факултета.

Молимо Вас да понесете личну карту.

Напомена :

Диплому уплаћујете на две уплатнице:

1. на жиро-рачун Факултета број 840-1271666-43 износ од 3300,00 динара сврха уплате  издавање дипломе. У позиву на број навести број дипломе – списак је доступан на веб страници Факултета.

2. на жиро-рачун Универзитета  број 840-631666-25 износ од 1700,00 динара, са позивом на број 97 05101636534 сврха уплате издавање дипломе.

Доказ о уплати потребно је доставити Студентској служби путем поште или мејлом ( kockar@tfzr.uns.ac.rs, aeroka@tfzr.uns.ac.rs, veraj@tfzr.uns.ac.rs) најкасније до 8.6.2017.г.

Списак мастер диплома