Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин


Warning: Undefined array key "Jezik" in C:\inetpub\wwwroot\GlavniSajt\delovi\opcije.php on line 43

Warning: Undefined array key "Jezik" in C:\inetpub\wwwroot\GlavniSajt\delovi\baner.php on line 21


Warning: Undefined array key "Jezik" in C:\inetpub\wwwroot\GlavniSajt\prikazPocetnogSadrzaja.php on line 4

БИБЛИОТЕКА

КАТЕДРЕ

Avatar

КАТЕДРА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

КАТЕДРА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Шеф Катедре: Проф. др Ивана Берковић

Секретар Катедре: Доц. др Вишња Огњеновић

Прикажи више
Avatar

КАТЕДРА ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

КАТЕДРА ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Шеф Катедре: Проф. др Јасмина Пекез

Секретар Катедре: Доц. др Мића Ђурђев

Прикажи више
Avatar

КАТЕДРА ЗА ОСНОВНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

КАТЕДРА ЗА ОСНОВНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

Шеф Катедре: Доц. др Дарко Радованчевић

Секретар Катедре: Доц. др Марија Пешић

Прикажи више
Avatar

КАТЕДРА ЗА ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

КАТЕДРА ЗА ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шеф Катедре: Проф. др Вишња Михајловић

Секретар Катедре: Доц. др Уна Марчета

Прикажи више
Avatar

КАТЕДРА ЗА МЕНАЏМЕНТ

КАТЕДРА ЗА МЕНАЏМЕНТ

Шеф Катедре: Проф. др Драган Ћоћкало

Секретар: Доц. др Михаљ Бакатор

Прикажи више
Avatar

КАТЕДРА ЗА ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ НАФТЕ И ГАСА

КАТЕДРА ЗА ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ НАФТЕ И ГАСА

Шеф Катедре: Проф. др Елеонора Десница

Секретар Катедре: МСц Милан Марковић

Прикажи више

СТУДИЈЕ

Зашто студирати код нас?

Зато што је то први корак у смеру креирања успешне будућности и развијања способности сагледавања будућности. Зато што Технички факултет “Михајло Пупин” у Зрењанину повезује традицију, иновацију, академску снагу и интелектуалну радозналост. Зато што је Факултет акредитован у обасти науке и наставе и као установа испуњава све прописане стандарде за извршавање ових делатности. Зато што је визија овог Факултета остварење високог места у друштву најбољих.

Акредитација

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин, државни факултет и чланица Универзитета у Новом Саду, акредитован је за научно-истраживачки рад и извођење наставе на академским основним, мастер и докторским студијама 2021. године. У оквиру реализације акредитационих активности, посебно значајну улогу има обезбеђење квалитета и самоевалуација, које се спроводи у координацији Одбора за квалитет са осталим учесницима активности факултета и студентским организацијама.

Студијски програми

Технички факултет "Михајло Пупун" у Зрењанину, у оквиру Универзитета у Новом Саду, реализује академске основне, мастер и докторске студије, које су акредитоване.

Основне студије - студијски програми:
Информационе технологије
Информационе технологије - софтверско инжењерство
Инжењерски менаџмент
Машинско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса
Одевно инжењерство

Мастер студије - студијски програми:
Информационе технологије
Инжењерски менаџмент
Машинско инжењерство
Одевно инжењерство

Докторске студије - студијски програм:
Инжењерски менаџмент

НАУКА

Конференције

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин организује дуги низ година међународне научно-стручне конференције чије су области и теме повезане са областима наставног и научно-стручног рада Факултета. Активне конференције су следеће:

* International symposium "Engineering Management and Competitiveness" EMC
* International conference on "Industrial Engineering and Environmental Protection" IIZS
* International conference on "Information Technology and Education Development" ITRO
* International conference on "Applied Internet and Information Technologies" AIIT
* International conference on "Textile Science and Economy" TNP
* International conference on "Physical Aspects of Environment" ICPAE.


Научни часопис

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин је издавач часописа "Journal of Engineering and Competitiveness" који постоји од 2011. године и има ранг часописа M51 - врхунски часопис националног значаја. Часопис публикује своја издања на енглеском језику два пута годишње. Кључне теме часописа односе се на инжењерски менаџмент, менаџмент и информациони системи и маркетинг менаџмент.

Уредник: Драган Ћоћкало, редовни професор
ISSN 2217-8147 (Online)
ISSN 2334-9638 (Print)
E-mail: jemc@tfzr.uns.ac.rs, jofemandc@yahoo.com
Публиковање: два пута годишње.


Engineering Management:
Management (in general), Maintenance Management, R&D Management, Innovation Management, Quality Management, SMEs and Entrepreneurship, Strategic and Operation Management, Quantitative and Qualitative Methods and Models in Management, Operation Research, Logistics, Simulation, Statistic Models, Economic Models and Econometrics, Risk Management, Human Resource Management, Knowledge Management, Environmental Protection and Improvement.

Management and Information Systems:
Customer Relationship Management, Data Base Management, Information Systems in Management, Information Systems and Decision Support, Expert Systems, E-business.

Marketing Management:
Marketing Management: Marketing Strategies, Competitiveness and competitive factors, Brand Management, Marketing Management in SMEs sector, Public Relations, Business Communication, Marketing Communication, New Models of Marketing Management, Service Management

САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ

Облици сарадње

Технички факултет "Михајло Пупин" у Зрењанину потписник је бројних споразума о научно-стручној сарадњи са институцијама и привредним субјектима из земље и иностранства. У сарадњи са партнерима, реализују се међународне конференције, програми стручне праксе студената, техничка решења и научно-стручни пројекти. Такође, кроз сарадњу са алумни факултета и другим запосленима из институција и привредних субјеката реализују се стручна предавања и обуке.

Пројекти

Технички факултет "Михајло Пупин" у Зрењанину учествује у реализацији националних и међународних научно -стручних пројеката. То су:

  1. Међународни пројекти
  2. Национални пројекти - развојни
  3. Национални пројекти - Краткорочни пројекат од посебног интереса за одрживи развој у АП Војводини

Техничка решења

Технички факултет "Михајло Пупин" у Зрењанину реализује техничка решења којима се унапређује рад институција и привредних субјеката. Техничка решења се односе на:

  • М82 - ново техничко решење примењено на националном нивоу
  • М83 - битно побољшано техничко решење на међународном нивоу
  • М84 - битно побољшано техничко решење на националном нивоу
  • М85 - ново техничко решење.

Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43