04
JUL
2015

Posao u Aleksandrovcu za studente smera Odevno inženjerstvo

Svi diplomirani studenti i studenti završnih godina smera Odevno inženjerstvo, koji su zainteresovani za posao u Aleksandrovcu neka se jave profesoru Vasiliju Petroviću za više informacija. 

03
JUL
2015

Preliminarne rang liste

TERMIN ZA PODNOŠENjE PRIGOVORA: PONEDELjAK, 6. JUN OD 9-12 SATI.

Prigovor u pisanoj formi predaje lično kandidat u Dekanatu Fakulteta. Neblagovremeno predate primedbe, kao ni predate od strane drugog lica neće se uzimati u obzir.

Kandidati koji se nisu rangirali u okviru kvote za upis na jednom studijskom programu, a položili su prijemni ispit, mogu predati molbe za upis na studijske programe na kojima je preostalo mesta. 

Nakon upisa prijavljenih kandidata po prvoj želji, a ukoliko preostane nepopunjenih mesta na studijskim programima, vrši se raspoređivanje kandidata po drugoj želji.

Kanidati koji su se rangirali u okviru budžetske kvote, a nemaju zakonsko pravo na status budžetskog studenta, biće upisani u statusu samofinansirajućeg, uz njegovu saglasnost.

Na studijskim programima na kojima je preostalo mesta mogu se upisati lica koja su položila prijemni ispit na drugim fakultetima i imaju dovoljan broj bodova za upis, prema Pravilniku o upisu na studije. Kandidati mogu predati molbe do 8. jula, a sam upis će se sprovesti na kraju upisnog roka. Prioritet imaju kandidati sa većim ukupnim brojem stečenih bodova.

Rezultati prijemnih ispita NE VAŽE u narednim upisnim rokovima.

Jedinstvenu preliminarnu listu možete preuzeti ovde.

02
JUL
2015

Zadaci i rešenja sa današnjeg prijemnog ispita iz Matematike

Zadaci i rešenja sa današnjeg prijemnog ispita iz Matematike možete pogledati ovde.

01
JUL
2015

Poziv za program studentske letnje prakse u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnolškog razvoja Republike Srbije otvara mogućnost studentske prakse za pet praktikanata na period od dva meseca u grupi za razvoj informacionog sistema, u periodu od 15. jula 2015. do 15. septembra 2015. godine. Program studentske prakse se obavlja kroz rad uz učenje o poslovima:

* izradi veb aplikacija za potrebe skupljanja i prikazivanja podataka o obrazovnim i naučnim institucijama u Srbiji
* korisničkoj podršci u procesu skupljanja podataka od obrazovnih i naučnih institicija u Republici Srbiji
* obradi podataka iz različitih izvora za potrebe Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Zainteresovani studenti trebaju da najkasnije do 10. jula 2015. godine svoje motivaciono pismo i biografiju u EuroPass formatu pošalju na http://147.91.185.91/limesurvey/index.php/916996/lang-sr .

Više o ovoj studentskoj praksi možete saznati ovde.

01
JUL
2015

Upis na više godine studija

Potrebnu dokumentaciju za podnošenje molbe za uključivanje u više godine studija na Tehničkom fakultetu »Mihajlo Pupin« u Zrenjaninu sa druge visokoškolske ustanove, možete preuzeti ovde.

30
JUN
2015

Kompanija "Levi 9" opremila računarsku laboratoriju na našem fakultetu

Kompanija u oblasti informacionih tehnologija "Levi 9 IT Service", koja je septembra prošle godine započela uspešnu saradnju s Gradom Zrenjaninom i Tehničkim fakultetom "Mihajlo Pupin", 24.06. je otvorila najsavremeniju računarsku laboratoriju na našem fakultetu. Ovaj segment saradnje, kako je istaknuto, još jednom je potvrdio da je kompanija "Levi 9" uspela u svojoj početnoj zamisli da u Zrenjaninu oformi perspektivan IT centar i zaposli određeni broj mladih stručnjaka u toj oblasti, s tendencijom da ih bude još više.

Više o ovom događaju možete saznati na: http://www.zrenjanin.rs/3-45-45-3923/Kompanija--Levi-9--opremila-kompjutersku-laboratoriju-na-TF-''Mihajlo-Pupin''

25
JUN
2015

Dan otvorenih vrata Univerziteta u Novom Sadu

Kao što vam je poznato na većini dobro rangiranih i uglednih univerziteta u Evropi i svetu postoji praksa organizovanja Dana otvorenih vrata (Open door day). Fakulteti u okviru Univerziteta u Novom Sadu, su već organizovali slične manifestacije, kao i Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin".

Otvorena vrata Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" su održana na samom fakultetu kao i u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu u sklopu Dana otvorenih vrata UNS-a 2015.

20
JUN
2015

NAJUSPEŠNIJI NA KONKURSU "NAJ MATURSKI RAD"

Prema odlukama stručnih komisija najuspešniji radovi za 2015. godinu su:

Kategorija: Informacione tehnologije

Učenik: Stevan Jankulov, Elektrotehnička i Građevinska škola "Nikola Tesla" Zrenjanin

Kategorija: Mašinsko inženjerstvo

Učenik: Nenad Kuzmanoski, Tehnička škola Zrenjanin

Kategorija: Zaštita životne sredine

Učenik: Ivana Vaščić, Srednja škola Novi Bečej

Kategorija: Odevno inženjerstvo

Učenik: Kristina Vojvodić, Hemijsko-prehrambena i tekstilna škola ,,Uroš Predić" Zrenjanin

 
 
16
JUN
2015

Dan otvorenih vrata fakulteta

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu, u okviru Dana otvorenih vrata Univerziteta u Novom Sadu, 24.06.2015. godine (na prvi dan konkurisanja), otvara svoja vrata svim zainteresovanim koji žele da se informišu o našim naučnim i edukativnim sadržajima.

Agendu aktivnosti možete preuzeti ovde.

Link za Dan otvorenih vrata Univerziteta u Novom Sadu je: http://www.uns.ac.rs/sr/novosti_dogadjaji/2015/0605otvorenaVrata.html

Link za TEMPUS projekat u okviru koga se organizuje Dan otvorenih vrata Univerziteta u Novom Sadu je: http://www.wbc-inno.kg.ac.rs/

 

 

16
JUN
2015

Seminar iz Inženjerske matematike, jul 2015.

U planu je održavanje krećeg Seminara iz Inženjerske matematike. Predavač je prof. Monika Neda, alumni student našeg Fakulteta sa smera Inženjerstvo za tehničko-tehnološki razvoj.

Naziv predavanja: ''NUMERIČKA STUDIJA NAVIER-STOKS-ALFA-BETA MODELA"

(Teorija I proracuni za probleme toka fluida)

 Naziv predavanja na engleskom:

"NUMERICAL STUDY OF THE NAVIER-STOKES-ALPHA-BETA MODEL "

( Theory and computations for fluid flow problems)

 Afilijacija:

Monika Neda, Associate Professor

Dept. of Mathematical Sciences

Univ. of Nevada Las Vegas (UNLV)

4505 Maryland PKWY, Box 454020

Las Vegas, NV 89154-4020