Biografija za Doc. dr Edit Terek


Односи с јавношћу, интерна комуникација, организациона култура, људски ресурси.