Проф. др Жељко Стојанов


Чланства у професионалним организацијама

Члан професионслних организација IEEE Computer Society, Association for Computing Machinery (ACM).

Чланства у програмским и уређивачким одборима часописа и конференција

Члан програмског и организационог одбора конференције International conference on Applied Internet and Information Technologies

Члан програмског одбора конференције Conference of Information Technology and Development of Education - ITRO

Члан уређивачког одбора часописа Journal of Software Engineering & Intelligent Systems (JSEIS)

Остало

Члан пчеларског друштва "Миливој Бугарски" Зрењанин

Члан Савеза пчеларских организација Србије (СПОС)

Члан Надзорног одбора Рукометног клуба "Пролетер" Зрењанин