Biografija za Prof. dr Željko Stojanov


Међународни пројекти

Project “Sustaining excellence in mathematical education”, MIS ETC Code: 1411. 2013-2014. Romania-Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme, Priority Axis: 3, Measure: 3.3. Project leader: West University Timisoara, Romania. Project partner: Technical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Serbia.

Project "Software for competitive SMEs", 2008-2009. Neighbourhood Programme Romania – Serbia 2004-2006, Call for Proposals Reference: 2006/018-448.01.01&2006/-18-448.01.02. Priority1. Economic and Social Development, Application number: R91. Project leader: ARIES-TM The Romanian Association for Electronic and Software Industry, Timisoara branch. Project partner: Technical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Serbia.

Национални пројекти

Пројекат Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ТР32044 “Развој софтверских алата за анализу и побољшање пословних процеса”. Реализује се у периоду од 2011 до 2019 на Техничком факултету “Михајло Пупин” у Зрењанину. Партнери у реализацији пројекта су Факултет техничких наука из Новог Сада и Пољопривредни факултет из Новог Сада.

Краткорочни пројекат од посебног инетерса за одрживи развој у АП Војводини “Веб портал енергетског менаџмента општина са примером портала општине Бечеј”. Реализован је у периоду од 2013 до 2014 на Техничком факултету “Михајло Пупин” у Зрењанину. Уговор број: 114-451-3836/2013-03.

Пројекат Министарства за Науку и технолошки развој Владе Републике Србије ТР13013 “Веб портали за анализу података и саветодавство”. Реализован у периоду од 2008 до 2010 на Техничком факултету “Михајло Пупин” у Зрењанину. Партнери у реализацији пројекта су Факултет техничких наука из Новог Сада и Пољопривредни факултет из Новог Сада.

Пројекат Министарства за науку и технологију Републике Србије ИТ.1.25.3215.А "Систем учења на даљину  базиран на Интернет технологијама уз коришћење мултимедијалних образовних софтвера". Реализован у периоду од 2002 до 2004 на Техничком факултету “Михајло Пупин” у Зрењанину.