Biografija za Prof. dr Željko Stojanov


Области интересовања


Софтверско инжењерство

Одржавање софтвера

Управљање животним циклусом софтвера

Процењивање и унапређење процеса

Управљање знањем и организационо учење

Људски фактор у софтверском инжењерству

Емпиријска истраживања

Методе анализе података

Квалитативне методе истраживања