Biografija za prof. dr Željko Stojanov


Софтверско инжењерство

Одржавање софтвера

Управљање животним циклусом софтвера

Процењивање и унапређење процеса

Управљање знањем и организационо учење

Методе анализе података

Емпиријска истраживања

Квалитативне