Biografija za prof. dr Željko Stojanov


1. Рачунарски системи
Информационе технологије – основне академске студије

2. Софтверска решења за финансије и менаџмент
Информационе технологије – основне академ