Biografija za Prof. dr Željko Stojanov


Настава


1. Организација и архитектура рачунарских система

Информационе технологије - Софтверско инжењерство – основне академске студије

2. Напредне технике програмирања
Информационе технологије - Софтверско инжењерство – основне академске студије

3. Конкурентно програмирање
Информационе технологије - Софтверско инжењерство – основне академске студије

4. Дистрибуирани софтверски системи
Информационе технологије - Софтверско инжењерство – основне академске студије

5. Управљање животним циклусом софтвера
Информационе технологије - Софтверско инжењерство – основне академске студије

6. Рачунарски системи
Информационе технологије – основне академске студије

7. Методе за прикупљање и анализу пословних података
Менаџмент информационих технологија – основне академске студије

8. Софтверска решења за финансије и менаџмент
Менаџмент информационих технологија – основне академске студије