Проф. др Жељко Стојанов


1. Дистрибуирани софтверски системи
2. Методе за прикупљање и анализу пословних података
3. Напредне технике програмирања
4. Организација и архитектура рачунарских система
5. Рачунарско мерење и индустријски мониторинг
6. Рачунарско мерење и индустријски мониторинг
7. Софтверска решења за финансије и менаџмент
8. Конкурентно програмирање
9. Рачунарски системи
10. Системи базирани на знању
11. Управљање процесима и знањем у образовању
12. Управљање животним циклусом софтвера
13. Савремене софтверске архитектуре
14. Нетехничке вештине у софтверском инжењерству
15. Инжењеринг софтверских захтева
16. Управљање процесима и знањем у пословању