Biografija za Doc. dr Jelena Stojanov


Настава


Вероватноћа и статистика
Информационе технологије, основне академске студије
Информатика и техника у образовању, основне академске студије
Менаџмент информационих технологија, основне академске студије
Инжењерство заштите животне средине, основне академске студије
Индустријско нжењерство у експлоатацији нафте и гаса, основне академске студије
Инжењерски менаџмент, основне академске студије

Теорија графова
Информационе технологије, основне академске студије
Информационе технологије - софтверско инжењерство, основне академске студије