Biografija za Doc. dr Zoltan Kazi


1998 Zrenjanin Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu
Diplomski rad: Informacioni podsistem finansija – Glavna knjiga


2005 Zrenjanin Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu
Magistarska teza: Korišćenje udaljenih baza podataka u sistemima
automatskog rezonovanja

2014 Zrenjanin Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu
Doktorska disertacija: Ontološki zasnovana analiza
semantičke korektnost modela podataka primenom
sistema automatskog rezonovanja