Biografija za Doc. dr Zoltan Kazi


1. Baze podataka 1

2. Arhitektura sistema za rukovanje bazama podataka

3. Kompleksne baze podataka

4. Poslovna inteligencija

5. Informacioni sistemi 2

6. Informacioni sistemi u obrazovanju

7. Sistemska analiza i projektovanje