Biografija za Prof. dr Vladimir Šinik


Мехатроника пољопривредних трактора, број пројекта ТР34028, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Република Србија, 2008-2010