Biografija za Prof. dr Dijana Karuović


1. Pristupačnost personalizovanih veb portala (osobama sa poremećajima razlikovanja boja i slabovidim osobama, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj – Autonomne pokrajina Vojvodine, broj 114-451-3044/2011-03, 2011.