Biografija za Prof. dr Dijana Karuović


Докторску дисертацију под називом: »Модел корисничког интерфејса интерактивног образовног софтвера», одбранила је 14.10.2009. под менторством проф. др Драгице Радосав на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зре