Biografija za Prof. dr Dijana Karuović


1. Интеракција човек рачунар

2. Теорија информација и комуникација

3. Информатика у заштити животне средине

4. Пројектовање образовног софтвера