Biografija za prof. dr Dragan Ćoćkalo


1. Предузетништво/Основе предузетништва
Инжењерски менаџмент, Основне академске студије
Информационе технологије, Основне академске студије

2. Бизнис план (link на страницу)
Одевна технологија, Основне академске студије

3. Управљање квалитетом
Инжењерски менаџмент, Основне академске студије
Одевна технологија, Основне академске студије
Индустријско инжењерство, Основне академске студије

4. Инжењерство и иновације
Инжењерски менаџмент, Основне академске студије
Одевна технологија, Основне академске студије
Индустријско инжењерство, Основне академске студије

5. Менаџмент трендови
Инжењерски менаџмент, Основне академске студије

6. Међународне финансије
Инжењерски менаџмент, Основне академске студије
Одевна технологија, Основне академске студије

7. Менаџменат система квалитета
Инжењерски менаџмент, Докторске студије