Biografija za Prof. dr Vladimir Brtka


Mеко рачунарство, фази системи, неуронске мреже, генетски алгоритми, пробабилистичко рачунарство, анализа података, теорија грубих скупова, системи базирани на знању, вештачка интелигенција, математичка логика, криптографија.