Biografija za Prof. dr Slavica Prvulović


1. Механика и механизми

2. Машине и апарати

3. Отпорност материјала и конструкција

4. Транспортне машине

5. Технологија машиноградње

6. Процесна постројења

7. Пројектовање технолошких система

8.Механичке и хидромеханичке операције

9. Транспортни системи

10. Пројектовање производних процеса

11. Процесни системи и постројења