Biografija za Prof. dr Miodrag Ivković


Национални пројекти

[1] Пројекат Министарства просвете и науке Владе Републике Србије ТР32044 “Развој софтверских алата за анализу и побољшање пословних процеса”. Реализује се у периоду од 2011 до 2014 на Техничком факултету “Ми