Biografija za Prof. dr Miodrag Ivković


Електронско пословање, информациони системи,Управљање пројектима, методе анализе података, емпиријска инстраживања и квалитативне методе истраживања.