Проф. др Дејан Ђорђевић


Чланства у стручним организацијама
Јединствено удружење Србије за квалитет (ЈУСК)
Уређивање часописа
Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC) – члан издавачког одбора