Проф. др Дејан Ђорђевић


1. Маркетинг
2. Управљање променама
3. Основе економије
4. Менаџмент
5. Управљање инвестицијама
6. Савремене методе и технике менаџмента
7. Основе финансија
8. Економика предузећа
9. Пословна етика и право
10. Маркетинг менаџмент