Biografija za Goran Gecin


Вежбе из предмета:

- Рачунарске мреже

- Организација и архитектура рачунарских система

- Програмски језици