Канцеларија : 102

Email: eleonora.terecik@tfzr.rs ;  eleonora.terecik@gmail.com

Консултације: уторак- 12:00 до 13:15 и среда- 11:00 до 12:00 

Консултације је потребно најавити мејлом!