Biografija za Doc. dr Snežana Komatina


 • AGES (Asocijacija geofizičara i ekologa Srbije) - predsednik.
 • BGS (Balkan Geophysical Society) – predsednik (2005-2009).
 • Evropska Komisija (DG Energy & Environment) – ekspert (evaluacija FP7 projekata).
 • Član Komisije za ocenu doktorskih disertacija na Department of Exploration Geophysics, Western Australian School of Mines, Curtin University, Perth (Australia).
 • ENeRG (European Network for Research in Geo-Energy) – Nacionalni predstavnik.
 • EAGE (European Association of Geologists and Engineers) – član Komiteta za kontinuiranu profesionalnu edukaciju (CPDC) i Komiteta za članstvo i međunarodnu saradnju, kao i predsednik EAGE Local Chapter Serbia.
 • EFG (European Federation of Geologists) – član ekspertskih grupa za Hidrogeologiju, za Geotermalnu energiju i za Geološko skladištenje CO2.
 • IUCN - Disaster and Wetland group.
 • SPE (Society of Petroleum Engineers) – član.
 • IAH (International Association of Hydrogeologists) – do 2006. godine potpredsednik Komisije za Edukaciju; član Komisije za zaštitu podzemnih voda od zagadjenja; sekretar/blagajnik Nacionalnog komiteta IAH do 2006. godine i sekretar IAH Konferencije KARST2005 (Beograd/Kotor).
 • SEG (Society of Exploration Geophysicists) – član Global Affairs Committee, European Region Advisory Committee, Committee on University and Student Programs i Membership Committee. Koordinator EUROPE/FSU Luncheon Meeting. Član tima Geoscientists Without Borders (za humanitarne projekte).
 • SEG/EAGE/AAPG Student Section: Society of Geoscientists and Environmental Engineers (Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Union-Nikola Tesla University, Belgrade) – mentor Studentske sekcije.
 • AAPG (American Association of Petroleum Geologists).
 • Od aprila 2015: Redovni član Razvojne akademije poljoprivrede Srbije (RAPS), rukovodilac Odeljenja za ekologiju.

Kao predsednica Balkan Geophysical Society potpisala Ugovore o naučno-istraživačkoj saradnji sa:

 • UNESCO-Venice (2009)
 • IUGS (2009).

Kao predsednik AGES-a potpisala:

 • Sporazum o saradnji i zastupanju međunarodne grupacije SWR Group i SWR Geopower u oblasti projekata vezanih za geotermalnu energiju u Srbiji (2012).
 • Sporazum o naučnoj i tehnološkoj saradnji između AGES i Instituta za Geofiziku i Inženjersku seizmologiju Nacionalne akademije nauka Republike Jermenije A. Nazarov (2015).