Biografija za MSc Mila Đuričić


Основне студије (смер НГ):

Прва година: Руски језик 1 и 2.

Друга година: Руски језик 3 и 4.